Predstavte si priestor definovaný len bodmi. Body ako jediná konštanta a referencia fyzického sveta. Následne si predstavte nátroj, niečo ako štetec. Nástroj vytvorený pre nové plátno roztiahnuté v trojdimenziálnom priestore. Nástroj použijem aby som prepísal fyzickú podstatu priestoru do digitálnej substabcie. Nechcem pritom vytvotiť realistickú reprezentáciu, skôr sa zamerám na jeho esenciu. Spojenie medzi fyzickým a digitálnym bude existovať cez vytýčené body. Niekedy sa tomu hovorí mapping, ale na tom naozaj nezáleží… Pre mňa je dôležité hľadať hranice a prieniky medzi týmito dvoma svetmi. Som vlastne medzipriestorový geodet. Vytyčujem body, ktoré majú svoje koordináty, dokonca im dávam aj mená. Každý jeden je dôležitý, aj keď ich je veľa. Všetko je totiž odvodené od týchto bodov.

Body formujú čiary. Jeden bod môže vytyčovať viac čiar naraz. Čiary sú niečo ako chrbtica. Slúžia ako základ pre 3D modely. Tie sú generované v reálnom čase. Body tvoria jediné konštanty, všetky ďalšie parametre ovplyvňujú čiary a vznikajúce modely. Tak ako zvuk alebo hudba vyplní fyzický priestor a ovlpyvní jeho percepciu, rovnako má vplyv na ten digitálny.

Pohybujem sa na pomedzí priestorov, som pred, v, aj za plátnom súčasne. A uvedomujem si, že pozícia a uhol pohľadu sú v celej konštelácii pre našu percepciu tie najpodstatnejšie.